اضافه کردن نقشه گوگل به وردپرس

اضافه کردن نقشه گوگل به وردپرس می تواند به کاربران شما بسیار کمک کند.پیدا کردن آدرس بدون مکان یاب ها کاری قدیمی و بسیار سخت است،اما با استفاده از مکان یاب ها و نقشه ها این کار زحمت چندانی ندارد. همانطور که می دانید نقشه گوگل؛ یک نقشه بسیار کامل و بسیار معروف است که […]