۶ روش طبیعی و خانگی برای درمان خس خس سینه

خس خس سینه به صدای زیر و سوت مانندی گفته می‌شود که گاهی اوقات همراه صدای تنفس (دم و بازدم) آدم‌ها شنیده می‌شود. این صدا در اثر تنگ شدن مجاری هوا ایجاد می‌شود. تنگی مجاری هوا ممکن است بر اثر عوامل زیر ایجاد شود: الف. آلرژی یا حساسیتب. عفونتپ. مصرف برخی از داروهات. بیماری آسمث. […]