گزارش بازاریابی: ۱۹ توصیه برای نوشتن یک گزارش بازاریابی

در کسب و کارتان ممکن است زمان و پول زیادی را صرف بازاریابی کنید. مالک باهوش یک کسب و کار باید چگونگی کارکرد طرح‌های بازاریابی‌‌اش را ارزیابی کند. مشخصا، تلاش‌های بازاریابی‌تان باید توجه‌ مشتریان احتمالی آینده را جلب کند. نهایتا، درصدی از آن مشتریان احتمالی و بالقوه باید به مشتریان بالفعل تبدیل شوند. شما می‌توانید […]