درمان گر گرفتگی: ۲۳ درمان خانگی گرگرفتگی ناشی از یائسگی زنان

خواه وقوع آن نزدیک باشد، خواه مدتی است که به سراغ‌تان آمده باشد، یائسگی در زندگی یک حقیقت است. تعریق‌های شبانه و گر گرفتگی یکی از علائم اصلی یائسگی و پیش یائسگی (دوره‌ای پیش از وقوع یائسگی اصلی) است. این حس عمیق گرگرفتگی بخش فوقانی بدن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه این نوشتار […]