اقوام ایرانی: ۵ بزرگ ترین گروه های قومی در ایران را بشناسید

ایران کشوری است که در غرب آسیا و خاورمیانه قرار دارد و با هفت کشور افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، پاکستان و ترکیه هم مرز است. این کشور در عین حال با خلیج عمان، دریای خزر و خلیج فارس هم مرز دارد.  کشور ما یک کشور چند قومیتی با گروه‌های قومی مختلف است که قبایل پارسی، […]