انتخاب کلیدواژه مناسب در گوگل ادز

در قسمت سوم از مجموعه ویدئوهای آموزشی گوگل ادز، روش های انتخاب کلیدواژه مناسب را بررسی خواهیم کرد. در قسمت های قبلی به معرفی تبلیغ در صفحه جستجوی گوگل و آموزش ساخت کمپین تبلیغات در گوگل پرداختیم. انتخاب کلیدواژه مناسب و استفاده بهینه از آن در تبلیغات گوگل ادز دارای اهمیت بسیار بالایی است، به […]