کورتون: ۸ نکته درباره کاربرد، فواید و عوارض استفاده از کورتیکواستروئید

کورتیکواستروئیدها به دسته‌ای از هورمون‌ها گفته می‌شود که به طور طبیعی در غدد فوق کلیوی بدن ساخته می‌شوند؛ با وجود این، این هورمون‌ها را می‌توان به صورت مصنوعی در آزمایشگاه نیز تولید کرد. در هر دو حالت، از این هورمون‌ها به صورت دارویی برای درمان انواع مختلفی از وضعیت‌ها و بیماری‌ها از جمله وضعیت‌های ارتوپدیک […]