۸ روش خانگی کنترل عوارض جانبی درمان سرطان

شیوه‌های درمان‌ سرطان راه درازی را پیموده‌اند. بعضی از آن‌ها می‌توانند بر سایر قسمت‌ّهای بدن نیز تاثیر بگذارند. این‌ها عوارض جانبی نامیده می‌شوند. وقتی بدانید کنترل عوارض جانبی درمان سرطان چگونه است، این امر می‌تواند زندگی روزانه را برای تان راحت‌تر کند. درمان‌های سرطان می‌توانند باعث یک سری از عوارض جانبی بشوند، و این عوارض […]