۴ روش نگهداری آبلیمو طبیعی در قوطی و یخچال و فریزر

طبیعت اسیدی آب لیمو از خراب شدن این مایع با سرعت سایر آب میوه‌ها پیشگیری می‌کند، ولی راه‌های گوناگونی برای نگهداری آبلیمو طبیعی در یخچال و فریزر برای مدتهای طولانی وجود دارند. فارغ از روشی که استفاده می‌کنید، همیشه اول باید مواد مورد نیازتان را آماده کنید. در مرحله‌ی بعد، می‌توانید یکی از روش‌های مختلف […]