صفحه اصلی / نمایش مطالب مرتبط در نوشته

نمایش مطالب مرتبط در نوشته

نمایش مطالب مرتبط در نوشته با Inline Related Posts

نمایش مطالب مرتبط در نوشته با Inline Related Posts

حتما در بسیاری از وبسایت‌ها مشاهده کرده‌اید که در محتوای مطالب دکمه‌هایی همچون حتما بخوانید، پیشنهاد می‌کنیم بخوانید و از این قبیل متن‌ها وجود دارند که در مقابل آن نیز لینک و عنوانی از نوشته مرتبط را درون نوشته نمایش می‌دهند. در این آموزش از دکتر وردپرس قصد دارم تا به معرفی افزونه ای بپردازم که با استفاده از آن …

مشاهده بیشتر »