تغییر سطح دسترسی کاربران و نقش های کاربری با وردپرس با افزونه User Role Editor + آموزش ویدئویی

در وردپرس نقش های کاربری مختلفی وجود دارند که هر کدام سطح دسترسی متفاوتی دارند. این سطح دسترسی کاربران به طور پیشفرض قابل تغییر نیست. یعنی نمی توانید اختیار جدیدی را به نقش کاربری نویسنده یا کاربر عادی بدهید. اگر نیاز دارید سطح دسترسی کاربران را تغییر دهید، می توانید از افزونه User Role Editor […]