ساعت کار مترو: برنامه حرکت قطارهای خطوط ۱تا۷ مترو تهران+نقشه مترو ۱۳۹۸

قطارهای مترو تهران در هفت خط اصلی در حال تردد هستند که پنج خط آن شامل خطوط ۲-۳-۴-۶-۷ کاملا درون شهری، یک خط آن یعنی خط ۵ کاملا برون‌شهری (میان کرج و تهران) و یک خط آن یک خط ۱ به صورت دو قسمتی که قسمت اول درون شهری و قسمت دوم برون شهری (مابین […]