نشانه های هک شدن یک وب سایت وردپرسی

۱۲ نشانه ای که می گوید وب سایت وردپرسی شما هک شده است شاید تا به حال برای شما پیش آمده باشد که وب سایت وردپرسی تان هک شده باشد و همه ی زحماتی که روی وب سایت خود کشیده اید به یکباره بر باد رود(البته اگر تدابیر پشتیبان گیری از سایت را اعمال نکرده […]