نشانه های خود انتقادی: ۲۰ نشانه که شما مشکل خود انتقادگری دارید

همه ما آگاهانه آرزو می‌کنیم که بهترینِ خودمان باشیم و کار درست را انجام بدهیم و در همین راستا می‌توانیم از خودتحلیلی به عنوان ابزاری برای اندازه گیری تلاش‌ها و دستاوردهای خود استفاده کنیم. اگرچه تحلیل و آنالیز روشی سالم برای مشاهده رفتار خودمان و فراگیری شیوه‌های غلبه بر نقاط ضعف و عادات ناخوشایند ما […]