۶ نشانه سوء استفاده‌ عاطفی و راهکارهای مقابله با آن

برخی از نشانه های سوء استفاده‌ عاطفی به‌راحتی قابل‌تشخیص است؛ مثلا جای آسیب‌های جسمی روی بدن. تشخیص یا دیدن برخی دیگر از انواع سوءاستفاده سخت‌تر است. برخی از این نشانه های سوء استفاده‌ عاطفی از بیرون از موقعیت سواستفاده مشهود است اما ممکن است فردی که در آن موقعیت قرار دارد به ماهیت بی‌رحمانه‌ی آن […]