۷ عادت افراد موفق نسل هزاره سوم یا نسل Y

هر روز زندگی شخصی و حرفه‌ای افراد نسل هزاره سوم یا نسل Y را یک سری از کشف و شهودهای کوچک و بزرگ تشکیل می‌دهد. در اینجا توصیه‌هایی به شما ارائه می‌شود که کمک می‌کنند مسیر منتهی به کامیابی را بیابیم. عادت افراد موفق نسل هزاره سوم یا نسل Y ۷. با دوستان وقت بگذرانید […]