وردپرس ۵٫۱٫۱ منتشر شد

وردپرس ۵٫۱٫۱ در حال حاضر در دسترس است! این نسخه به نسخه  امنیتی و تعمیر و نگهداری معرفی  شد. از جمله تغییر بزرگ این نسخه الزامی شدن داشتن میزبانی هاست با حداقل نسخه PHP  ۵٫۲ است. این نسخه همچنین شامل یک جفت رفع امنیتی است که نحوه فیلتر کردن نظرات و سپس ذخیره در پایگاه […]