نصب گوگل آنالیز در وردپرس Google Analytics

در این بخش از آموزش وردپرس با عنوان ساخت و نصب گوگل آنالیز در وردپرس با ما همراه باشید . امروزه با توجه به ابزارهای موجود تبلیغاتی بهتر است یک سیستم بررسی و سنجش آمار و ارقامی که توسط تبلیغات ایجاد میشود رو بررسی کرد . ساخت و نصب گوگل آنالیز در وردپرس بهتر است […]