گزارش اولین میتاپ رسمی وردپرس مشهد

با توجه به اینکه اولین جلسه میتاپ در مشهد بود دوستداران وردپرس علاقه زیادی به شرکت در این رویداد از خود نشان دادند که همین امر باعث شد تا استقبال بسیار زیادی از میتاپ وردپرس در مشهد صورت بگیرد. شروع جلسه با صحبت‌های مهدی سارانی از اهداف میتاپ در مشهد و ایران بود؛ در ابتدا […]