۸ نکته مهم درباره مواد غذایی اسیدی و محدود کردن مصرف آنها

بدن انسان مدام در تلاش است تا  سطح pH خود را تنظیم کند. این تنظیم به معنی اندازه گیری میزان اسیدیته و قلیایی در مایعات و بافت های بدن ما است.  اسیدی یا قلیایی بودن مواد با اعدادی بین ۰ تا ۱۴ نشان داده می شوند. هر چه عدد pH پایین تر باشد یعنی آن […]