۸ نکته درباره مقایسه همدلی شناختی و همدلی عاطفی

آخرین باری که یکی از عزیزان‌تان ناراحت یا ناامید بوده و شما با او همراهی کرده‌اید را یادتان می‌آید؟ طلاق گرفته بود؟ زندگی‌اش دستخوش تغییری اساسی شده بود؟ یکی از نزدیکانش را از دست داده بود؟ در این مواقع اشک‌های کسی که با او همدلی و همراهی می‌کنیم به ما چیزی می‌گوید؛ احساس می‌کنیم می‌خواهیم […]