۷ نکته درباره علائم، علت و پیشگیری از مقاومت به انسولین

انسولین، هورمونی که توسط لوزالمعده تولید می‌شود، به سلول‌های بدن اجازه می‌دهد گلوکز را جذب و استفاده کنند. سلول‌های بدن آدم‌های مبتلا به مقاومت به انسولین ، قادر نیستند به طور موثر از انسولین استفاده کنند. وقتی سلول‌ها نتوانند گلوکز را جذب کنند، سطوح این قند در خون افزایش می‌یابد. چنان‌چه سطوح گلوکز، یا قند […]