برای جلوگیری از اسپم شدن ایمیل ها در وردپرس چکار کنیم؟

همه ما گاهی فراموش میکنیم که قسمت اسپم ایمیل خود را چک کنیم.شاید فکر میکنیم این قست کاربردی ندارد.در حالی که ممکن است ایمیل مهمی در این قسمت داشته باشیم و متوجه نشده باشیم! در وردپرس نیز امکان اسپم شدن ایمیل ها وجود دارد. مثلا ممکن است که خبرنامه ای رو ارسال کنید و به […]