۱۲۶ فاکتور مهم گوگل برای سئو: قسمت سوم

با مقاله سوم از مجموعه مقالات فاکتور های مهم گوگل برای سئو در خدمت شما هستیم. در دو مقاله قبل در مورد فاکتور های مهم دامنه سایت و همچنین نکات اساسی سئو صبحت کردیم. حال در این مقاله و چند مقاله بعد، در مورد فاکتور های معماری داخل سایت برای سئو صحبت خواهیم کرد. فاکتور […]