۸ مهمترین علائم، علل، انواع و درمان مشکلات جنسی مردان

یک مشکل جنسی یا اختلال عملکرد جنسی، به مشکلی اشاره دارد که در هر مرحله از چرخه‌ی واکنش جنسی رخ می‌دهد و سبب می‌شود که فرد یا زن و شوهر از فعالیت جنسی خود رضایت کافی نداشته باشند یا لذتی نبرند. چرخه‌ی واکنش جنسی دارای چهار مرحله است: هیجان، پلاتو، ارگاسم، افول (یا فرونشینی). هرچند […]