تکنیک متقاعد کردن دیگران: ۲۱ تکنیک برای رسیدن به خواسته هایتان

آیا تا به حال به این موضوع توجه کرده‌اید که ظاهرا برخی آدم‌ها دقیقا به هر آن‌چه می‌خواهند می‌رسند، ولی سایرین باید به هر آن‌چه می‌توانند برسند، قانع باشند؟ گاهی اوقات، شانس تاثیرگذار است. با این حال، موفقیت برای بسیاری از آدم‌ها صرفا به شانس مربوط نمی‌شود. در عوض، آن‌ها به هر آن‌چه می‌خواهند می‌رسند،‌ […]