۷ ویژگی مهم مدیر فروش موفق که نمی‌دانستید

نقش مدیر فروش را در بخش فروش نمی‌توان دست کم گرفت. مدیر باید بتواند با به کارگیری سبک‌های فروش و انواع شخصیتی بسیار متفاوت، تیم فروش را رهبری کند. او باید بتواند انگیزه بدهد و تشویق کند. مدیر فروش باید توانایی هدایت داشته باشد. او باید بتواند تیم‌اش را به سطح بعدی برساند، و فارغ […]