مدیریت پروژه: ۸ نکته درباره طرح یا پلن مدیریت پروژه

برنامه ریزی پایه‌ و اساسی است که هر پروژه‌ی موفقی روی آن ساخته می‌شود. وقتی آن پلن پروژه را اجرا می‌کنید ممکن است ابتکار نیز به مددتان بیاید، اما حتی آن نیز نیازمند یک چارچوب است وگرنه مدام دور خودتان خواهید چرخید. به قول معروف، ایجاد یک طرح یا پلن مدیریت پروژه علم موشک هوا […]