مدیریت پول: ۵ لایه از پیاز پول که مدیریت مالی شخصی شما را میسازد

حتما شما هم وقتی مدرسه می رفتید خیلی از چیزها را با تشبیه کردن به یک خوراکی یاد گرفته اید! مثلا شکل مغز که شبیه گردو است. یا قلب که شبیه توت فرنگی است! مدتها بود درباره اینکه پول شبیه چه خوراکی است فکر میکردم و امروز به این نتیجه رسیدم که پول مثل پیاز […]