۱۰ توصیه مهم برای مدیریت پول و سرمایه که همه باید بدانند

مدیریت پول و سرمایه موضوعی پیچیده است. برای عده‌ی بسیاری، این موضوع با احساس ترس و دلهره همراه است. شاید مدت‌های مدیدی باشد برای بازنشستگی‌تان پول و پله‌ای کنار گذاشته‌اید. یا شاید نگران هستید پشتوانه‌ی پس انداز اضطراری نداشته باشید. نگرانی‌تان هر آنچه باشد، برای تحت کنترل گرفتن امور مالی‌تان هیچ زمانی مثل «حال» نیست. […]