مدل جعبه ای CSS/بخش دهم-آموزش مدل جعبه ای CSS یا CSS Box Model

آموزش مدل جعبه ای CSS   مدل جعبه ای CSS  تمام عناصر HTML را می توان به عنوان یک جعبه در نظر گرفت. در CSS، اصطلاح “مدل جعبه” هنگام صحبت در مورد طراحی و طرح استفاده می شود. مدل جعبه CSS اساسا جعبه ای است که در اطراف هر عنصر HTML ساخته می شود. این شامل: […]