حذف نام نویسنده از پست های وردپرس

آیا میخواهید نام نویسنده را از پست های وردپرس خود حذف کنید؟ به طور پیش فرض، وردپرس گزینه ای برای انتشار مقالات بدون نام نویسنده ندارد. در این مقاله، ما چند راه مختلف برای حذف نام نویسنده از پست های وردپرس را به شما نشان می دهیم. روش ۱: حذف نام نویسنده از پست های […]