۱۰ توصیه مهم و کارساز برای حفظ شادی در محیط کار

اگر پی برده‌اید که حسرت کار دیگران را می‌خورید، بلافاصله دنبال اولین راه در رو برای فرار از شغل فعلی و پیدا کردن موقعیت شغلی جدید نباشید. این ۱۰ توصیه مهم و کارساز برای حفظ شادی در محیط کار و رضایتمندی در شغلتان را بخوانید و اوضاع روحی بهتری در موقعیت شغلی خود داشته باشید. […]

۷ مهمترین تکنیک ارتباطی در محل کار که برای موفقیت لازم است

ارتباط در محیط کار برای موفقیت بسیار مهم است. هم موفقیت شما به عنوان یک فرد و هم موفقیت برای شرکت. تیم‌ها با ارتباط شفاف و مداوم، بهتر کار می‌کنند. توانایی شما برای ارتباط درست روی موفقیت شما، موفقیت تیم‌تان و درنتیجه موفقیت شرکت تاثیر می‌گذارد. در این مقاله به این مسئله نگاهی می‌اندازیم که […]