چگونگی تشخیص محتوای توسط گوگل

به احتمال فراوان از جمله سوالاتی که ذهن کاربران را در گیر کرده است ، چگونگی تشخیص محتوای توسط گوگل می باشد و اینکه ما چطور می توانیم این صفحات را مشاهده کنیم.. برای بررسی و تحلیل این موضوع می‌توان فهرستی بلند بالایی از معیارهای مختلف در نظر داشت ؛ جزئیاتی مانند رفتار کاربران، سرعت بارگذاری […]