۱۳ نکته درباره تعریف،مزایا و نمونه محتوای برند شده برای برندها

محتوای برند شده واکنشی موثر به بازاری است که به طرز فزاینده‌ای اشباع شده است. امروزه، کاربران هر لحظه غرق در تبلیغات و اطلاعات هستند، تا به جایی که بسیاری از آن‌ها به راه‌حل‌هایی مانند مسدود کننده‌های تبلیغات متوسل می‌شوند. در این وضعیت، لازم است برندها به دنبال راه‌های تازه‌ای برای ارتباط با مخاطب‌شان، تاثیر […]