سود مجمع در بورس چیست؟ آموزش جامع دریافت سود مجامع بورسی

سود مجمع چیست؟ شرکت‌های بورسی در مجمع عمومی عادی سالیانه به سهامداران سود نقدی پرداخت می‌کنند. به این مبلغ پرداختی سود مجمع می‌گویند. شرکت‌های بورسی در سال یک‌بار مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار می‌کنند. در این مجمع اتفاقات مهمی برای شرکت رخ می‌دهد. از مهم‌ترین اتفاقات می‌شود به سود نقدی به ازای هر سهام اشاره […]