۱۰ دستاورد مهم زندگی ماهاتما گاندی که شخصیت برتر قرن شناخته شد

مهانداس کارامچاند گاندی(۱۹۴۸ – ۱۸۶۹) که به نام ماهاتما گاندی ( روح بزرگ) معروف است، یکی از رهبران سیاسی هندوستان بود که کشور خود را از تحت سلطه امپراتوری بریتانیا خارج کرد و به استقلال رساند. او کار و فعالیت خود را به عنوان یک وکیل آغاز کرد و در حالیکه با سرکوب نژادی در […]