۷ گام برای بهبود و کنترل اوضاع مالی که همین امروز باید بدانید

وقتی جوان هستید، فکر می‌کنید هنوز وقت زیادی پیش رو دارید و زمان آن فرا نرسیده است که بخواهید وضعیت‌ مالی‌تان را تحت کنترل در بیاورید. ولی ارزیابی روزانه‌ی وضعیت مالی جاری‌تان می‌تواند برای امروز و زندگی پیش روی‌تان فواید زیادی به همراه داشته باشد. در این نوشتار ۷ گام برای بهبود و کنترل اوضاع […]

۵ فایده استقلال مالی برای کنترل و مدیریت زندگیتان

فایده‌هایی که استقلال مالی برای شما به همراه دارد، گامی مهم در راستای کنترل و مدیریت زندگی‌تان است. وقتی به لحاظ مالی مستقل باشید، گزینه‌های زیادی پیش رو خواهید داشت. مجبور نیستید نگران باشید که حساب بانکی‌تان می‌تواند از پس تعویض آبگرمکن خانه یا خرید خوار و بار برای مادر تنهایی که شغلش را از […]

۷ گام برای حفظ تناسب و برنامه ریزی مالی در زندگی

وقتی جوان هستید، فکر می‌کنید هنوز وقت زیادی پیش رو دارید و زمان آن فرا نرسیده است که بخواهید وضعیت‌ مالی‌تان را تحت کنترل در بیاورید. ولی ارزیابی روزانه‌ و حفظ تناسب و برنامه ریزی مالی در زندگی می‌تواند برای امروز و زندگی پیش روی‌تان فواید زیادی به همراه داشته باشد. برنامه ریزی مالی ۱. […]