آموزش Margins (مارجین) درhtml/بخش هفتم- آموزش Margins در CSS

    آموزش Margins در CSS   CSS Margins خاصیت CSS margins برای ایجاد فضای اطراف متون و عناصر، در بیرون هر حاشیه تعریف شده استفاده می شود. بوسیله برنامه نویسی ، شما کنترل کامل برمارجین ها خواهید داشت. امکان تنظیم خاصیت margins برای حاشیه هر طرف یک عنصر (بالا، راست، پایین و سمت چپ) […]