لینک دهی به پست های اینستاگرام

لینک دادن به پست های اینستاگرام شاید پست های اینستاگرام شما مقاله های سایتتان یا معرفی محصولات وبسایت شما باشد و بخواهید زمانی که در خبرخوان بر روی پست کلیک شد به جای پاپ آپ وارد لینک دلخواه شما شود. در این جلسه در مورد لینک دهی به صورت کامل توضیح داده شده است. پلاگین […]