برخورد با کودک لجباز: ۱۷ روش برخورد با لجبازی کودک

سر و کله زدن و برخورد با کودک لجباز برای والدین چالش بسیار بزرگی است به طوری که آن‌ها برای راضی کردن فرزندان‌شان به انجام کارهای روزمره و اساسی مانند حمام کردن، خوردن غذا یا رفتن به رختخواب هر روز وارد مبارزه می‌شوند. والدین به طور غیر ارادای و با تشویق کردن کج‌خلقی‌های کوکان‌شان، لجبازی […]