مشکل ایمپورت نشدن دمو در قالب‌هایی مثل بی‌تم و آوادا

مشکل ایمپورت نشدن دمو در قالب‌هایی مثل بی‌تم و آوادا ۵ از ۱ رای هر روزه تیکت‌های زیادی در رابطه با ایمپورت نشدن دمو قالب‌هایی مثل بی‌تم یا آوادا یا… دریافت می‌کنیم. در واقع این قالب‌ها برای نصب دموهای سازنده نیاز به کد فعالسازی اصلی دارند. در این مقاله درباره چرایی و چگونگی این مهم […]