صفحه اصلی / فونت CSS

فونت CSS

بخش سیزدهم- آموزش فونت CSS یا آموزش CSS Fonts

بخش سیزدهم- آموزش فونت CSS یا آموزش CSS Fonts

  آموزش فونت CSS فونت  CSS خصوصیات فونت CSS ، خانواده فونت، ضخامت، اندازه و سبک متن را تعریف می کند.   خانواده فونت(CSS Font Families)   در CSS، دو نوع نام font family وجود دارد: generic family خانواده عمومی- گروهی از font families با ظاهر مشابه (مانند “Serif” یا “Monospace”)font family خانواده فونت – یک خانواده فونت خاص (مانند “Times …

مشاهده بیشتر »