صفحه اصلی / فهرست نویسنده های سایت

فهرست نویسنده های سایت

با افزونه Author Avatars نویسنده های سایت خود را نمایش دهید

با افزونه Author Avatars نویسنده های سایت خود را نمایش دهید

برای وب سایت هایی که چندین نویسنده دارند، شاید بهتر باشد که قسمتی برای نمایش نویسندگان خود داشته باشند تا مخاطبان با تحریریه آن سایت بیشتر آشنا شوند. برای انجام این کار در وردپرس شما می توانید از افزونه Author Avatars List استفاده کنید. نمایش لیست نویسندگان با ابزارک یکی از روش های ساده برای نمایش لیست نویسندگان سایت استفاده از …

مشاهده بیشتر »