صفحه اصلی / فاصله کلمات

فاصله کلمات

متن در CSS/بخش دوازدهم- آموزش CSS Text یا آموزش متن در CSS

متن در CSS/بخش دوازدهم- آموزش CSS Text یا آموزش متن در CSS

  آموزش متن در CSS CSS Text در این درس به بررسی خصوصیات متن در CSS می پردازم. این خصوصیات عبارتند از: رنگ متن تراز متن دکوراسیون متن تبدیل متن تلنگر متن فاصله بین حروف ارتفاع متن جهت متن فاصله کلمات سایه متن Text Color(رنگ متن) خصوصیت رنگ برای تنظیم رنگ متن در CSS استفاده می شود. رنگ توسط: color name(نام …

مشاهده بیشتر »