صفحه اصلی / عکاسی از محصول

عکاسی از محصول

آموزش عکاسی صنعتی «رایگان» از محصولات (۲۰۲۱)

آموزش عکاسی صنعتی «رایگان» از محصولات (۲۰۲۱)

عکاسی صنعتی چیست؟ عکاسی صنعتی به انگلیسی Industrial Photography در ایران و خارج از ایران معنی‌های متفاوتی دارد. حتی بعضی اوقات با عکاسی از محصول (Product Photography)، عکاسی تجاری (Commercial Photography) و عکاسی تبلیغاتی (Advertising Photography) به جای هم استفاده می‌شوند. به همین دلیل در ابتدای مقاله هر کدام از این موارد را تعریف می‌کنیم: معنی عکاسی صنعتی در خارج …

مشاهده بیشتر »