صفحه اصلی / عرض و حداکثر عرض

عرض و حداکثر عرض

بخش نوزدهم- آموزش عرض و حداکثر عرض در CSS یا آموزش CSS Layout

بخش نوزدهم- آموزش عرض و حداکثر عرض در CSS یا آموزش CSS Layout

CSS Layout – عرض و حداکثر عرض  استفاده از width, max-width and margin: auto همانطور که در درس قبل ذکر شد؛ یک عنصر سطح بلوک همیشه عرض کامل را در اختیار شما می گذارد (تا آنجا که ممکن است به سمت چپ و راست برسد). تنظیم عرض یک عنصر سطح بلوک جلوگیری از کشش به لبه های ظرف آن است. …

مشاهده بیشتر »