صفحه اصلی / سیستم پشتیبانی واکنش گرا وردپرس

سیستم پشتیبانی واکنش گرا وردپرس

ساخت سیستم پشتیبانی واکنشگرا وردپرس

ساخت سیستم پشتیبانی واکنشگرا وردپرس

ایجاد سیستم پشتیبانی واکنشگرا وردپرس به دلیل وجود حجم انبوهی از سؤالات کاربران بسیار مفید است؛ زیرا اگر کاربران درباره قسمتی از وب‌سایت شما مانند محصولات، سؤالی داشته باشند و قادر به پرسیدن نباشند، فروش شما رشد منفی پیدا می‌کند؛ اما باوجود یک سیستم پشتیبانی خوب، می‌توانید به‌تمامی سؤالات آن‌ها جواب دهید و ابهامات را برطرف کنید.   داستان آموزش …

مشاهده بیشتر »