صفحه اصلی / سرطان ریه

سرطان ریه

۱۸ نکته و توصیه علمی درباره سرطان ریه در مردان و زنان

۱۸ نکته و توصیه علمی درباره سرطان ریه در مردان و زنان

سرطان ریه دلیل اصلی مرگ و میرهای ناشی از سرطان در بین مردان و زنان است. اما همیشه مسئله این نیست. پیش از گسترش و همه گیر شدن مصرف سیگار، سرطان ریه در مردان و زنان نادر بود. امروزه، سیگار کشیدن دلیل اصلی حدود ۹ مرگ از ۱۰ مرگ ناشی از سرطان ریه است، درحالی که گاز رادون، آلودگی، و …

مشاهده بیشتر »