صفحه اصلی / برنامه نویس

برنامه نویس

روز جهانی برنامه نویس مبارک

روز جهانی برنامه نویس مبارک

روز جهانی برنامه نویس مبارک روز ۲۵۶ ام هر سال مطابق با ۱۳ سپتامبر به عنوان روز برنامه نویس نام گرفته است. دلیل انتخاب این روز این است که عدد ۲۵۶ عدد بسیار آشنایی برای افرادی که در رشته کامپیوتر و آی تی خصوصا برنامه نویسان است. عدد ۲۵۶ بزرگترین توان ۲ کوچکتر از ۳۶۵ که تعداد روز های سال …

مشاهده بیشتر »